Kaavoituksella ratkaistaan elinvoima

Kaarina sijaitsee maantieteellisesti hyvin. Suureen naapuriin, Turkuun, on lyhyt matka. Turku tarjoaa kaupunkielämää ja Kaarinaa kylämäisempää, ihmisen kokoista elämistä. Asumisen ja yrittämisen kannalta Kaarinan sijainti tarjoaa hyvät edellytykset. Sijainti ei kuitenkaan riitä. On osattava suunnitella maankäyttö niin, että Kaarinan elinvoima vähintään pysyy ja mieluummin kasvaa. Se tarkoittaa kaavoitusohjelman tasapainoisuutta. Erilaiseen yrittäjätoimintaan tukevia alueita ja erityisesti eri…

Miksi lapsen oikeudet?

Ministeri Kai Mykkänen on ansiokkaasti pitänyt esillä sitä, että Suomen tulee huolehtia lasten oikeuksista maailmalla painottaen erityisesti tyttöjen ja naisten oikeuksia. Hänen viestinsä on selkeä: Yhdysvallat on uhannut vähentää ihmisoikeustyöhön käytettäviä varoja ja muiden on nyt otettava vastuuta. Kaiken tietämyksen mukaan lasten oikeuksien huomiointi luo yhteiskunnalle tulevaisuutta. Maailmalla tämä tarkoittaa mahdollisuuksia oppia lukemaan ja huolehtimaan…

Kaarinasta lapsiystävällinen

Lasten oikeudet ovat usein vähemmällä huomiolla kunnan päätöksenteossa. Lapset jäävät jalkoihin, kuten ollaan nähty monessa asiassa: homeet jylläävät, joukkoliikenne ei toimi ja jalankulku jää autoilijan etujen taakse. Muutoinkin moni lapselle tärkeä asia on heikommassa asemassa kuin meidän aikuisten asiat. Lapsi on yksilö ja hänen elämäntilanteensa on vaihteleva. Samoin hän tarvitsee erilaisia asioita kuin aikuiset. Siksi…